Urlop bezpłatny – co to takiego?

Jak otrzymać ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
26 sierpnia 2018
Termin na odrzucenie spadku za małoletniego
2 lipca 2019
Pokaz wszystkie

Urlop bezpłatny – co to takiego?

Urlop bezpłatny jest okresem zatrudnienia pracownika, kiedy ulegają zawieszeniu wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego stanowi jego oświadczenie woli. Dla wywołania skutku w postaci udzielenia takiego urlopu, niezbędne jest jeszcze oświadczenie woli wyrażone przez pracodawcę. Udzielenie urlopu bezpłatnego jest w istocie umową zawieraną pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, a takowa wymaga zgody obu stron. Przy urlopie bezpłatnym pracodawca godzi się na zwolnienie pracownika z obowiązku wykonywania pracy, a pracownik wyraża zgodę na zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.
Na portalu Trojmiasto.pl ukazał się nasz artykuł ujawniający kilka aspektów urlopu bezpłatnego. Zachęcam do zapoznania się pod adresem:

https://praca.trojmiasto.pl/Urlop-bezplatny-na-czas-pobierania-nauki-n128008.html#tri