Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy

Spory w zarządzie spółki kapitałowej
25 marca 2018
Powaga rzeczy osądzonej a jednolitość orzecznictwa
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Nowe konsekwencje milczenia po śmierci spadkodawcy

Na podstawie nowelizacji ustawy Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 października 2015 r., brak oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, będzie oznaczał przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a nie jak dotychczas przyjęcie spadku wprost. Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ale zasadniczą konsekwencją zmienionego przepisu będzie ograniczenie odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe, w zasadzie do wysokości stanu czynnego spadku. Nowela udostępnia również możliwość składania wykazu inwentarza, z pominięciem komornika sądowego. Sporządzony przez samego spadkobiercę wykaz powinien być złożony przed notariuszem lub w sądzie. Wpływa to w sposób zasadniczy na koszt i szybkość postępowania. Poniżej znajdą Państwo adres strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, zawierający wzór formularza Wykaz inwentarza. Kancelaria oferuje pomoc przy sporządzaniu wykazu.

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7632,zmiany-w-prawie-spadkowym.html