Odpowiedni dostęp do drogi publicznej

Środek zaskarżenia przy przejęciu ruchomości
21 kwietnia 2018
Odpowiedzialność twórcy bloga
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej

Odpowiedni dostęp do drogi publicznej (art. 145 § 1 KC) powinien obejmować także możliwość przejazdu pojazdów mechanicznych, chyba że nie uzasadniają tego potrzeby nieruchomości władnącej, konfiguracja granic, ukształtowanie terenu lub interes społeczno-gospodarczy (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 maja 2014 r., III CZP 14/14, publikacja: sn.pl/orzecznictwo).