Zasadnicze specjalizacje:

Prawo cywilne

W szczególności: Prawo Spadkowe (pełna obsługa spraw spadkowych; zachowek, dział spadku, wykaz inwentarza, europejskie poświadczenie spadkowe, zabezpieczenie spadku, uznanie za niegodnego), Podział Majątku (zniesienie współwłasności, obsługa transakcji w obrocie nieruchomościami, rozliczenia między współwłaścicielami, skargi pauliańskie, Postępowanie Egzekucyjne, Prawo Autorskie (przygotowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa autorskiego), Kontakty (opiniowanie i przygotowywanie umów w obrocie cywilnym i gospodarczym, regulaminy sklepów internetowych).

Prawo pracy

W szczególności: roszczenia dotyczące rozwiązywania umów o pracę (w tym roszczeń o przywrócenie do pracy, o odszkodowania), mobbing, dyskryminacja, odprawy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.

Prawo rodzinne

W szczególności: rozwody, separacje, sprawy o kontakty z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, sprawy o alimenty, w tym ich podwyższenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, przymusowa rozdzielność majątkowa, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka, pomoc prawna w sprawach nieletnich.

Prawo gospodarcze

W szczególności: kontrakty handlowe, kompletna obsługa prawna przedsiębiorstw, w tym w szczególności spółek prawa handlowego, obsługa walnych zgromadzeń/zgromadzeń wspólników spółek, postępowania rejestrowe, postępowania koncesyjne, opinie prawne z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, w tym prawa energetycznego, prowadzenie spraw przeciwko bankom, ubezpieczycielom z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów (polisolokaty, ubezpieczenie ryzyka obniżonego wkładu własnego, klauzule abuzywne), postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Finansowym, prawo zamówień publicznych (obsługa prawna procedury, reprezentacja w sprawach odwołań)

Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Politowski

Kancelaria powstała w 2009 roku. Ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Generała de Gaulle'a 11/1 (Górny Wrzeszcz).

Misja Kancelarii - optymalna ochrona interesów prawnych Klientów poprzez poznanie ich celów - realizowana jest poprzez dbałość o detale, w szczególności jakość i efektywność świadczonych usług prawnych. W każdym indywidualnym przypadku zmierzamy się z aspiracjami naszych Klientów, niezmiennie czuwając nad rzetelnością podejmowanych przedsięwzięć.

Jesteśmy przekonani, że tylko pełne zaangażowanie, najwyższa staranność i zawodowa dyskrecja pozwalają osiągnąć zamierzone rezultaty. Stawiamy na przejrzystą komunikację, by każdy Klient miał pełną świadomość podejmowanych przez nas działań i ich kosztów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą zamieszczoną na stronie.

Prosimy o kontakt, celem uzgodnienia zakresu oczekiwanej pomocy prawnej. Dla nas każda Państwa sprawa ma priorytetowe znaczenie.