Oferta

Przykłady oferowanej pomocy prawnej:


Sprawy spadkowe

Reprezentujemy Klienta od pierwszej porady do zakończenia sprawy spadkowej. Obejmuje to m.in. zastępstwo przed sądami powszechnymi i innymi instytucjami, w tym urzędami skarbowymi. Zakresem obsługi objęte jest m.in. prowadzenie spraw o stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, postępowań podatkowych dot. spadku (zgłoszenia i deklaracje spadkowe), czy postępowania wieczystoksięgowe. Na życzenie Klienta ustalamy też majątek spadkowy. Zakresem pomocy objęte są również transgraniczne sprawy spadkowe.


Umowy

Zajmujemy się opiniowaniem umów i kontraktów, zarówno tych stosowanych w obrocie gospodarczym (dla potrzeb konkretnej działalności gospodarczej, po konsultacjach z Klientem i uwzględnieniu jego uwag i spostrzeżeń) i cywilnych zawieranych zwykle pomiędzy konsumentami. Zakresem usługi objęte są np. umowy o dzieło, umowy najmu, umowy konsorcjum, umowy franchisingu, umowy factoringu, umowy o pracę, umowy deweloperskie, umowy kredytowe, umowy dystrybucyjne, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy licencyjne, umowy ubezpieczeniowe, umowy leasingu.


Sprawy rodzinne

Nasze usługi obejmują opiekę prawną w sprawach rodzinnych. W szczególności dotyczy to spraw prawnych wynikających z relacji małżeńskich, relacji rodziców z dziećmi, w tym sprawy o władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów, czy rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub o separację. Zakresem pomocy objęte są również sprawy majątkowe między małżonkami, obejmujące zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej. W zakresie świadczonych usług mieszczą się również sprawy o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej oraz sprawy szeroko rozumianej pomocy prawnej dla nieletnich.


Sprawy pracownicze

Prowadzimy spraw z zakresu prawa pracy. Zajmujemy się obsługą procesów sądowych, negocjacji, mediacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pomoc prawną świadczymy zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Zakresem pomocy objęte są sprawy o odszkodowanie, przywrócenie do pracy, mobbing i wiele innych.


Obsługa prawna firm

Na dogodnych, elastycznych, dostosowanych do potrzeb Klienta warunkach proponujemy pomoc prawną przy prowadzeniu biznesu. W ramach obsługi prawnej, proponowany jest model stałej współpracy, w którym Kancelaria zajmuje się całokształtem zagadnień prawnych Klienta lub model współpracy doraźnej uzależnionej od tymczasowych potrzeb Klienta, w tym z zastosowaniem stawek godzinowych.


Prawo gospodarcze

Oferujemy pomoc prawną przy zakładaniu, rejestracji i prowadzeniu spółek prawa handlowego (wybór formy prawnej działalności ze względu na aspekty podatkowe i cele działalności, a także bezpieczeństwo założycieli; doradztwo i reprezentacja przy rejestracji spółek praw handlowego), a także zakładaniu firm, spółek cywilnych i innych form działalności gospodarczej. Posiadając duże doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw, w tym spółek prawa handlowego świadczymy dla tej branży także pomoc specjalistyczną, w tym przeprowadzamy kompleksowe audyty prawne


Sprawy finansowo-kredytowe

Zakresem działania Kancelarii jest rozstrzyganie wątpliwości prawnych dotyczących umów finansowych, w tym w szczególności umów kredytowych, ubezpieczeniowo-finansowych, polisolokat i innych podobnych znaczeniowo; prowadzenie postępowań sądowych i pozasądowych przeciwko instytucjom finansowym, w tym bankom, przedsiębiorstwom pożyczkowym, ubezpieczycielom; w zakres usługi wchodzą również postępowania przed Rzecznikiem Finansowym, Arbitrem Związku Banków Polskich, czy Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmujemy się tzw. kredytami frankowymi. Pomagamy zrestrukturyzować zadłużenie czy ogłosić upadłość.

Masz inny problem prawny?


Nie wahaj się zapytać. Pomożemy.

Przejdź do zakładki kontakt