Zasady współpracy

Radosław Politowski

Radca Prawny


Masz wątpliwości odnośnie oferty?
Nie wahaj się dłużej i spytaj. To nic nie kosztuje.

Pozwolimy Ci poznać łączny koszt sprawy, gdyż dla nas istotne jest byś decydował świadomie.

Kancelaria proponuje Państwu następujące zasady współpracy :


W pierwszy kontakcie umożliwiamy Państwa przedstawienie zaistniałego problemu lub zagadnienia prawnego. Pierwszy kontakt odbywa się w ramach bezpośrednich spotkań w siedzibie Kancelarii z radcami prawnymi. Dla Państwa wygody umożliwiamy także kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Po wstępnym przeanalizowaniu sprawy, przedstawiamy Państwu kosztorys zakładanych działań, w miarę możliwości z uwzględnieniem kosztów sądowych, administracyjnych i podatkowych (kosztorys jest bezpłatny)


Dokonujemy kompleksowej oceny Państwa sytuacji prawnej, dążąc do zrozumienia i sprostania wyrażonym przez Państwa oczekiwaniom.


Przedstawiamy możliwe rozwiązania problemu lub zagadnienia prawnego, sugerując konkretną strategię działania. Uwzględniamy przy tym Państwa założenia biznesowe.


Stosujemy różnorodne, elastyczne zasady wynagradzania Kancelarii (wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzinowym: wynagrodzenie uzgodnione z góry, niezależne od nakładu pracy Kancelarii, do maksymalnej liczby godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym; standardowe wynagrodzenie ryczałtowe: wynagrodzenie uzgodnione z góry, bez ograniczenia godzinowego; wynagrodzenie ryczałtowe z przeniesieniem części ryzyka na Kancelarię: wynagrodzenie uzgodnione z góry, z reguły obniżone, z dodatkowym wynagrodzeniem zależnym od rezultatów działań dla Klienta (success fee); wynagrodzenie godzinowe: zgodnie z przyjętą stawką za godzinę pracy prawnika).

Zapraszamy do współpracy


Przejdz do zakładki kontakt