Członek zarządu spółki jednoosobowej nie musi działać z prokurentem

Utwór pracowniczy – co dalej
21 kwietnia 2018
Kara umowna możliwa w pracowniczej klauzuli konkurencyjnej
21 kwietnia 2018
Pokaz wszystkie

Członek zarządu spółki jednoosobowej nie musi działać z prokurentem

Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, jedyny członek zarządu ma prawo i obowiązek samoistnego reprezentowania spółki. Ograniczanie tego prawa przez ustanowienie obowiązku działania z inną osobą (np. prokurentem), jest bezskuteczne.

Przemawia za tym isota uprawnienia zarządu do reprezentacji spółki, jak również ocena skutków takiego określenia sposobu reprezentacji, który – w wypadku niepowołania prokurentów – prowadziłby do uniemożliwienia prawidłowo ustanowionemu zarządowi reprezentowania spółki.